POLYOL
<<
2013 COPYRIGHT FITNL.COM | Contact


Polyol

MagnesolŪ HMR-LS, Polysorb 30/40 en andere producten worden gebruikt als filterhulpmiddel bij de polyol productie.

In de meeste gevallen worden deze producten ingezet als om katalysatoren te verwijderen, maar ook geur componenten worden weggenomen.

OPTIMALE POLYOLEN VOOR VELE TOEPASSINGEN
Food Ingredients & Technology